Etbis Nedir?

Etbis kısa adı ile ifade edilmekte olup açılımı E-ticaret Bilgi Sistemidir. E-Ticaret Bilgi Sistemi, Ticaret Bakanlığı tarafından kanun ve yönetmelikler aracılığı ile uygulamaya geçirilmiş uygulama olup, e-ticaret e-ticaret sitelerinin ve e-ticaret üzerinden gerçekleşen işlemleri kayıt altına alınmasını, e-ticaret girişimcilerin katılımları ile sağlamaktadır. E-Ticaret ekosistemi dahilinde güvenlik arz eden yurt içi otorite olarak 2017 yılından bugüne faaliyet göstermektedir. E-Ticaret istatistiklerinin toplanması ve kayıt dışı işlemlerin önlenmesine yönelik websitesi üzerinden tüketicilere kontrol alanı sağlamaktadır. Etbis sistemi üzerinden e-ticaret işletmelerine yönelik sorgulama yapabilir ve kayıt durumu hakkında bilgi edinebilirsiniz. Etbis sistemi dahilinde kayıtsız işleme, kayıtlı ve onaylı işletme, kayıtlı ve onaysız işletmelerin bilgilerini edinebilirsiniz. Bir e-ticaret sitesinin kayıt durumunu sorgulamak istiyorsanız sadece e-ticaret sitesinin adresini etbis üzerinde aratmanız yeterli olacaktır. Etbis sistemine kayıtlı olan işletmeler kullanıcılara yönelik güven arz etmektedir.

 

ETBİS Kanuni Kapsam

Eticaret Bilgi Sistemi (ETBİS), 11 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanmış olan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliği ile e-ticaret süreçlerinde otorite olarak yerini almıştır. Tebliğ kapsamında elektronik ticaret süreçlerinde işletmelerin yapması gereken kayıt ve bildirimlere yönelik yönergeleri, usul ve esasları düzenlemektedir.

ETBİS tebliğinin 2. maddesinde , “Bu Tebliğ, ağ üzerinde mal veya hizmet satışına yönelik sözleşme yapılmasını veya sipariş verilmesini sağlayan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile bu Tebliğde belirtilen diğer gerçek veya tüzel kişilerin elektronik ticarete ilişkin kayıt veya bildirim yükümlülüklerini kapsar.” ifadesi yer almaktadır. 

• Kendilerine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar.

• Aracı hizmet sağlayıcılar.

• Yurt içinde yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurt dışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veya sipariş alan hizmet sağlayıcılar.

Etbis sistemine kayıt olabilmek için;

İşletmenize veya şahsınıza ait vergi numarası ve e-imza ile etbis sistemine kayıt olabilirsiniz. Öncelikle işletmenizi sisteme tanıtır ve ardından işletmenize ait e-ticaret sitesini sisteme ekleyebilirsiniz.
Sisteme eklediğiniz e-ticaret sitenizi, işletmeniz üzerinden imza yetkisi tanımlanmış e-imzanız veya mali mühürünüz ile onaylayabilirsiniz. Onaylama neticesinde etbis sistemi tarafaından javascript kodu üretilir bu kodu sayfanıza ekler ve etbis sistemi üzerinden onayla dediğinizde, etbis sistemi sitenizi ziyaret ederek ilgili kodun sitenizde olup olmadığını kontrol eder ve kodun sitenizde bulunmasının tespiti üzerine onaylama gerçekleştirir. Onaylama sonrası etbis sistemi üzerinden websiteniz, onaylı e-ticaret sitesi olarak yer alır.